Informatie & Regelement

36ste editie (2024)

Geachte standhouders,

1.

De beurs van La Gleize wordt georganiseerd door de "ASBL Le Werihay". De beurs is bedoeld voor professionelen, verzamelaars en liefhebbers van militaire antiquiteiten uit alle perioden en aanverwante zaken. De beurs bevindt zich in openlucht in het dorp. De plaatsen zijn ter beschikking op de openbare weg in afgebakende zones, op een afgebakend terrein langs de weg of in twee overdekte kleine zalen.

2.

Voor de editie 2024 kunt U online reserveren. Deze reservatie is nodig om uw plaats te garanderen.

3.

De organisatie heeft het recht om een reservatie te weigeren of om een deelnemer uit te sluiten zonder de verplichting dit te motiveren.

4.

Voor alleen de standhouders, is de plaats waar de beurs plaats vindt, toegankelijk vanaf vrijdag 14 juni van 17u tot 20u.Dit alleen om de stand op te bouwen. Het tentoonstellen en verkopen van goederen aan het publiek mag pas gebeuren vanaf zaterdag 15 juni om 6u. Op bevel van de politie is het verboden om zich reeds te plaatsen op het terrein voor de vrijdag 14 juni om17u. Bij overtreding, zal het voertuig verwijderd worden door de politie.

5.

  • De reserveringen worden gemaakt met een plaats van minimaal 10 meter lengte (€50/10m), op dewelke het parkeren van het voertuig is toegestaan. Een gratis parking "standhouder" is voorzien voor degene die niet wensen hun wagen op de stand te plaatsen. Deze parking is voorzien in het midden van de beurs in een veld tegenover de zaal.
  • Meerdere plaatsen van 5 meter (€25/5m) zijn eveneens ter beschikking. Het is echter verboden de wagen te zetten in deze plaatsen. Een gratis parking "standhouders" zal ter beschikking zijn.
  • Overdekte plaatsen zijn eveneens ter beschikking in de twee zalen van het dorp. Deze worden verhuurd aan €10 per meter/tafel. Deze plaatsen zijn beperkt. Voor de reservatie in één van de twee zalen, kies je welke zaal en plaats op het plan van de reservering site.

6.

Toegang polsbandjes voor de beurs zijn verplicht voor alle standhouders en hun helpers. Ze worden U bezorgd bij aankomst.

  • 1 polsbandje per plaats van 5 meter is inbegrepen in de prijs
  • 2 polsbandjes per plaats van 10 meter is inbegrepen in de prijs.

De polsbandjes voor de extra helpers kosten extra €10.Deze kunnen aangekocht worden bij de reservatie online of tijdens het binnenkomen van het terrein. Alleen personen met een polsbandje hebben toegang tot het terrein van de beurs op vrijdag 14 juni om 17u.

Geen polsbandje=geen toegang.

De toegang is gratis voor kinderen onder de 12 jaar onder begeleiding.

7.

De huur van de standen begint vrijdag 17u tot zondag 12u. De exposanten verbinden zich er toe om bij hun stand te blijven tot zondag 12 uur, zoniet worden ze uitgesloten voor de volgende editie !!!

8.

Men heeft de mogelijkheid om een plaats te kiezen op het plan van het terrein. De reservatie is pas definitief na betaling en aanvaarding van het huidige reglement.

Indien de betaling van uw reservatie niet gebeurd is binnen de week na de reservatie, zal de door U gekozen plaats, automatisch ter beschikking staan van een andere standhouder.

Er wordt geen terugbetaling gedaan van de reservaties, welke ook het motief is.

9.

Markeringen op de grond markeren de verschillende standen aan de hand van stand nummers. Vergewis je ervan dat je de stand niet elders opbouwt dan op de plaats die je toegewezen is. Blijf eveneens binnen de markeringen. We hebben bemerkt dat bepaalde standhouders andere standhouders niet gerespecteerd hebben door het opzetten van tenten die te groot waren voor een plaatsing langs de straat. Politie controles zullen worden uitgevoerd. Indien de tenten hinder vormen voor de hulpdiensten (politie, brandweer of ambulance) , zullen ze verplicht worden afgebroken.

10.

De standhouders zijn verplicht de Belgische wetgeving na te leven wat betreft de verkoop van wapens en munitie, het dragen van militaire uniformen en het gebruik van alcohol op openbare plaatsen. Op politiebevel is het verboden aan de standhouders en deelnemers om op een zichtbare manier ieder mogelijk nazi teken tentoon te stellen.(insignes, kentekens,...).Dit geldt ook voor gezang. Verder is het verboden om ieder type van uniform te dragen, zelfs niet Bundeswehr of US.

11.

Wapens die voorheen werden geneutraliseerd door de testbank van Luik KUNNEN NIET op de beurzen worden verkocht BEHALVE als ze opnieuw de Europese slag slaan en het Europese certificaat krijgen. Link naar de juridische tekst HIER

Volgende categorie van wapens is toegelaten op de beurs: vrij verkrijgbare wapens. Oude lege oorlogsmunitie boven .50 en oorlogstuig zoals granaten en mijnen, zijn niet meer toegelaten op militariabeurzen in België. Lege hulzen boven .50 zijn wel nog toegelaten, als onmiddellijk visueel kan worden vastgesteld dat deze leeg zijn. Sedert de inwerkingtreding van het KB van 21/05/2013 m.b.t. de oude militaire wapens en munitie, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de zgn. draagbare vuurwapens en het zwaar militair materieel, dat per definitie verboden is, tenzij het werd gedemilitariseerd. "Draagbare" vuurwapens zijn vuurwapens tot en met .50. Vrij verkrijgbare "draagbare" vuurwapens, met hun respectieve projectielen en munitie, voor zover deze niet gebruikt kunnen worden voor vergunningsplichtige wapens, mogen worden aangeboden. Zware militaire wapens zijn vuurwapens groter dan .50. Voormalige zware militaire wapens moeten zijn gedemilitariseerd en daarvan moet een bewijs worden voorgelegd aan de beursorganisator. De bijhorende munitie is steeds verboden, omdat ze niet formeel kan worden gedemilitariseerd en er bijgevolg altijd een mogelijk risico blijft uitgaan van aanwezige chemische residuen. De aanwezigheid van vergunningsplichtige en verboden wapens en/of munitie op de beurs zal niet worden geduld. De deelnemende wapenhandelaars moeten erkend zijn. wapenhandelaars met een Belgische erkenning mogen op basis van de wet zelf uitzonderlijk vrij verkrijgbare wapens verkopen buiten hun vaste vestigingsplaats. Buitenlandse wapenhandelaars moeten vooraf een tijdelijke erkenning aanvragen aan de gouverneur bevoegd voor de plaats waar de beurs plaatsvindt. De tijdelijke erkenning wordt beperkt tot de deelname aan beurzen, eventueel meermaals per jaar. Ze is ook geldig voor de deelname aan beurzen georganiseerd in andere provincies. Er is geen vrijstelling van de retributie. Ook de buitenlandse handelaars moeten een kopie van hun erkenning bij zich hebben op de beurs. De deelnemende particulieren, daarin begrepen de verzamelaars, moeten niet erkend zijn. Ze mogen echter slechts occasioneel wapens verkopen, d.w.z. zonder commercieel doel of anders gezegd, binnen het normaal beheer van hun patrimonium. Zowel de buitenlandse wapenhandelaars als de buitenlandse particuliere deelnemers moeten voor alle wapens voorafgaand aan de beurs een tijdelijke invoerlicentie en een definitieve uitgangslicentie verkrijgen van de dienst vergunningen van de regio vanwaar ze afhangen. Buitenlandse kopers moeten de nodige documenten voorleggen waaruit blijkt dat ze de gekochte wapens in hun land voorhanden mogen hebben en ze mogen invoeren.

12.

De standhouders dienen hun plaats zuiver te houden en hun afval in vuilzakken te werpen.

13.

De verkoop van historische verzamelstukken met betrekking tot het 3de rijk is toegelaten. Zijn verboden en kunnen in beslag genomen worden door de juridische instanties, alle objecten en moderne hulpmiddelen voor nazi propaganda (allerhande souvenirs, T-shirts,mugs, audio casettes, video, dvd,...)

14.

Iedere exposant dient in orde te zijn met de Belgische fiscale wetgeving. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij een eventuele controle waarbij de administratie van de standhouder niet in orde is.

15.

Voertuigen worden niet toegelaten tijdens de openingsuren van de beurs. Behalve deze van de plaatselijke bewoners, hulpdiensten en dienstvoertuigen (post, landbouwvoertuigen,...)

16.

De toegang buiten de openingsuren voor de bezoekers, is alleen voor standhouders voorzien van een polsbandje.

17.

Minderjarigen niet vergezeld van een volwassene, worden niet toegelaten op de beurs. Het is verboden om wapens of wapenonderdelen, alsook messen/dolken/bajonetten te verkopen aan minderjarigen.

18.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor het verlies, diefstal, beschadiging van materieel meegebracht op de stand. De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of lichamelijk letsels gedurende de "La Gleize Show". Alle schade berokkent door een deelnemer of bezoeker, zal vergoed worden door de veroorzaker.

19.

In geval van overmacht, de beurs niet doorgaat, kunnen de reeds ingeschreven standhouders geen schadevergoeding eisen.

20.

De organisatie kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een schending van de Belgische wetgeving.

 

 

 

Datum 2024
Zaterdag 15 juni 2024 van 8u tot 20u
Zondag 16 juni van 8u tot 12u
Online booking 2024

All stands are reserved for this year.

Toegang

€5 

kinderen onder 12 jaar: gratis

Opbouw Standhouders

De geregistreerde standhouders, hebben toegang tot het terrein van de beurs om hun stand op te bouwen, vrijdag 14/06/23 van 17u tot 20u.Dit na de ontvangst van hun polsbandje.
Voor het polsbandje dien je de bevestiging van de reservatie , door gestuurd per mail,voor te leggen.

Na 20u, hebben de standhouders geen toegang meer op het terrein, men dient te wachten tot zaterdag 15/06/23 vanaf 6u om zich te begeven naar hun stand !

Newsletter

Deze website maakt gebruik van cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en als ze uitgeschakeld zijn, zullen ze de gebruikerservaring verslechteren of ervoor zorgen dat sommige functies van de website uitgeschakeld zijn. Andere cookies worden gebruikt voor analyse- of marketingdoeleinden. Cookies stellen ons in staat om content en advertenties te personaliseren, socialemediafuncties aan te bieden en ons verkeer te analyseren. We delen ook informatie over het gebruik van onze site met onze socialemedia-, reclame- en analysepartners, die deze informatie kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld door uw gebruik van hun diensten. U kunt ze desgewenst weigeren.